STELSELDAG

Dit artikel hoort bij: IBDS Magazine #5

2e IBDS Stelseldag in beeld

Foto Michel Mees

Eind november organiseerden we met het programma Realisatie IBDS de tweede Stelseldag, in co-productie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit magazine blikt terug op een geslaagde dag! Met zo'n 400 bezoekers, 14 break-out sessies over alle facetten van verantwoord datagebruik, een plenair programma met Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid (BZK), Hoogleraar Nitesh Bharosa over bouwen aan vertrouwen in een tijd van voortdurende digitalisering, Maurits Marijn (De Correspondent) met een reflectie op de verkiezingen en een inspirerende en motiverende toespraak van demissionair Staatssecretaris Van Huffelen.  

Daarnaast konden deelnemers een bezoek brengen aan het naastgelegen fieldlab Common Ground. Werden Digilab en het Nationaal Innovatiecentrum Privacy Enhancing Technologies (nicpet) officieel gelanceerd. En won SURF de Gouden API Award 2023. Een dag waar veel verbindingen zijn gelegd.  

Een speciaal dankwoord aan dagvoorzitter Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris Zuid-Holland. 

'Als ik kijk naar de staat van de uitvoering, naar proactieve dienstverlening, naar alle maatschappelijke opgaven die baat hebben bij verantwoord datagebruik, durf ik te stellen dat je twee dingen nodig hebt: 1. Je interbestuurlijke partners, je omgeving, je ecosysteem (ook bedrijven enz.) en 2. Data en informatie. Dat is aantoonbaar waar. Zonder data is het kansloos om maatschappelijke resultaten te boeken. Daarom moeten we nog meer samenwerken binnen en tussen de overheidslagen.'

'Vandaag is de centrale vraag: hoe komen we tot een goed werkend nationaal data-ecosysteem? Dan gaat het over federatieve datastelsels, over uitwisseling van afspraken, over de optelbaarheid van resultaten, over kwaliteit waarborgen. En als ik even uitzoom, gaat het over ethiek, juridische zaken, techniek, organisatorische zaken, kennis, maar vooral over de sociale kant, de mensen, want wij zijn het die veranderingen teweeg kunnen brengen.'

Download presentaties

Download de presentaties van sessies en de toespraak van Staatssecretaris Van Huffelen en bekijk de video 'Waar staan we nu met het programma Realisatie IBDS' op RealisatieIBDS.nl/Stelseldag