V.l.n.r. Gouden API winnaars Arthur van Aalten en Jelmer de Ronde namens SURF, juryvoorzitter Cathy Dingemanse, bronzen oorkondehouders Enno Meijers en Ruben Schalk namens RCE en zilveren oorkonde voor Wim Som de Cerff namens het KNMI

Gouden API, omdat hergebruik van data makkelijker kan

Op 23 november ontving SURF tijdens de IBDS Stelseldag een Gouden API voor hun Open onderwijs API. De Gouden API is een initiatief van het Kennisplatform API’s om aandacht te vragen voor de waarde van goede API’s. Met behulp van API’s kan de overheid haar gegevens makkelijker en beter bruikbaar maken.  

De Open onderwijs API van SURF is daar een mooi voorbeeld van. Dankzij deze API kunnen studenten het onderwijsaanbod van alle aangesloten hoger onderwijsinstellingen inzien en zich eenvoudig inschrijven voor vakken buiten hun eigen instelling. Zo’n 40 instellingen hebben zich al bij de API aangesloten. Een groot succes dus waar de studenten nu de vruchten van plukken.  

Meer hierover lees je op de website van Geonovum

Tim Faber (BZK), Vanessa Visser (KvK), Jan van Ginkel (PZH), Martijn Grimius en Otto Thors (De Publieke Ruimte)

Luistertip: podcast De Publieke Ruimte

In de podcast de Publieke Ruimte, een initiatief van het programma Werk aan Uitvoering, gaan Martijn Grimmius en Otto Thors samen met hun gasten op zoek naar manieren om de publieke dienstverlening te verbeteren. Op 23 november waren zij te gast bij de Stelsteldag van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS). 

Martijn en Otto spraken onder andere met: Jan van Ginkel (loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland), Vanessa Visser (CDO bij de Kamer van Koophandel), Tim Faber (programmamanager IBDS bij BZK), demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Kees Verhoeven (voormalig Kamerlid en eigenaar van Bureau Digitale Zaken), Dirk van Brederode (manager digitale samenleving bij de VNG) en Peter Rijsdijk (directeur Schuldhulpmaatje).  

Naar de opname van de podcast. 

Marc van Andel (Kadaster) en Ronald Slomp (BZK)

Tijdens de Stelseldag verzorgden Marc van Andel (links op de foto) en Ronald Slomp de sessie ‘een federatief datastelsel maak je samen’. Deelnemers werden op vlieghoogte gebracht: waar staan we met de realisatie van het Federatief Datastelsel?  

Aanwezigen kregen inzicht in de tussentijdse resultaten van het programmateam, waaronder de eerste versie van de aansluitvoorwaarden, een beleidslijn datakwaliteit en de standaard voor het beschrijven van begrippen (SBB).  

Een belangrijke volgende stap voor 2024 is het vullen van de catalogus. Ook het operationeel maken van de informatiekundige kern, afspraken voor de beschrijving van datasets en de concept wettekst staan voor volgend jaar op de planning. 

Tot slot werd iedereen uitgenodigd om pro-actief mee te denken en te doen. Hiertoe werd onder andere de eerste versie van de samenwerkingsomgeving voor het Federatief Datastelsel gelanceerd. Het programmateam werkt hier momenteel verder aan, zodat in het eerste kwartaal van 2024 de omgeving pro-actief betrokken wordt bij het samen bouwen aan het Federatief Datastelsel. 

Mark Vermeer, directeur Digitale Overheid (BZK)

Binnenlands Bestuur ‘Samen ontdekken hoe je data goed inzet’

Na de Stelseldag publiceerde Binnenlands Bestuur een artikel over de Interbestuurlijke Datastrategie. Met Mark Vermeer (foto), Directeur Digitale Overheid (BZK), Ron Hanoeman, innovatieadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), en Suzanne Hartholt, chief data officer (CDO) bij de Justitiële Informatiedienst en met Kiske de Leest (CJIB) over het project Vorderingen Overzicht Rijk, een van de projecten dat in Digilab draait. 

Een samenvatting van het artikel lees je op de website van Binnenlands Bestuur.