Tekst Pieter Verbeek
Foto mediatheek

Nu de zomer op de stoep staat, vraagt dat om een korte terugblik op waar we de laatste maanden mee bezig zijn geweest. Het programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) is nu echt in volle vaart en dat levert mooie en tastbare resultaten op. Deze zomereditie van het IBDS Magazine staat dan ook boordevol goede voorbeelden.  

“We zijn als programmateam bewust en trots dat er nu zoveel concreets gebeurt in het land”, vertelt programmamanager IBDS bij BZK Tim Faber. “We zijn natuurlijk gestart vanuit de uitdaging om de ambities uit de interbestuurlijke datastrategie te realiseren. We kunnen nu wel veilig concluderen dat er meters worden gemaakt. Deze feedback krijgen we ook vanuit onze omgeving. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. We zijn niet voor niets een meerjarenprogramma. Onze etalage is weliswaar gevuld met mooie kennisproducten, maar de echte toegevoegde waarde zit in het gebruik ervan. De goede basis die we hebben staan, moet ook echt worden gebruikt door overheidspartijen, zodat we hen ook daadwerkelijk kunnen helpen. Over hoe we daar een impuls aan kunnen geven, zijn we met onze partners in gesprek. Ook op bestuurlijk niveau committeert eenieder zich om dit verder te brengen.” 

Partners aan zet

Sylvia Kuilboer

Het is dan ook aan overheidsorganisaties zelf om nu de handschoen op te pakken, vult Sylvia Kuilboer, verantwoordelijk aan ICTU-zijde, aan. “We zijn slechts de buitenboordmotor. Organisaties moeten nu zelf mensen databewust en datavolwassen maken om stappen te kunnen maken met datagedreven werken. Daar ondersteunen wij ze zoveel mogelijk bij. Tegelijkertijd kijken we op een hoger niveau verder vooruit. We hebben net een heisessie gehad met onze interbestuurlijke partners, waar we hebben gekeken hoe we dat dan in het jaar 2025 met elkaar gaan invullen. Wat hebben zij in hun plan staan? Waar zijn zij specifiek mee bezig?  Hoe kunnen we de generieke IBDS-kennisproducten nog beter toepasbaar maken en samen doorontwikkelen en/of nieuwe ontwikkelen?” 

De IBDS heeft een aantal doelen waar ze heen wil, in een bepaald tempo, stelt Faber. Tegelijkertijd gebeuren er al zoveel goede dingen, die ook bijdragen aan de doelstellingen van de IBDS. “Aan de ene kant halen we op wat er allemaal in het land gebeurt, en aan de andere kant ondersteunen we daarbij. De wisselwerking is mooi. Maar je moet er goed met elkaar over in gesprek gaan. Als het op sommige plekken niet voldoende is, hoe ga je dan daar gas op geven? Dat moet de komende tijd ook verder concreet worden. Mooi is dat we elkaar met de interbestuurlijke partners heel diep in de ogen hebben gekeken. Dat is ook door hen positief ontvangen, we doen dit immers met zijn allen.” 

Want ook al draait het programma Realisatie IBDS op volle toeren, je moet elkaar blijven uitdagen, gaat hij verder. “Sorteren we met al onze mooie output wel het effect dat we proberen te bereiken? Daar zijn nog stappen in te zetten en de ambitie is hoog. Dat is ook een beetje de afdronk van de heisessie.” 

Meerwaarde bewijzen

De meerwaarde van de interbestuurlijke samenwerking zal zich de komende tijd ook moeten bewijzen met de nieuwe kabinetsperiode die nu ingaat. Faber: “Welke prioriteiten worden gesteld? Hoe zit het met de bezuiniging op Rijksambtenaren? Het is dan ook mooi dat bij de heisessie door de interbestuurlijke partners de oproep werd gedaan dat we er allemaal voor moeten zorgen dat we dit wel in stand houden. En dat we de meerwaarde inzien van dit interbestuurlijk samenwerken. Dat moet je ook constant kunnen laten zien. De omgeving moet het ook voelen dat we met elkaar gewoon goeie dingen aan het doen zijn.” 

Verbinding

Tim Faber

Dat laat dit magazine ook zien, stellen Kuilboer en Faber. Kijk naar de veelheid aan informatie over het FDS op de IBDS-website of naar de Datadialogen, bedoeld om aan de voorkant het goede gesprek te voeren over wat we wenselijk vinden. Faber noemt ook de CDO-opleiding die de IBDS samen met RADIO en de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (Rafeb) organiseert. Begin juni is de eerste cursus gestart met twaalf deelnemers. Faber: “Die CDO's hebben als uitdaging om hun hele organisatie datavolwassener te maken. Het sluit mooi aan op de Beslishulp Datavolwassenheid. De CDO-opleiding kan dan ook echt voor veel verbinding zorgen. Door al die aspirant en bestaande CDO's in een klas te krijgen, geef je ze allemaal dezelfde verwijzingen mee, dezelfde referentiekaders. Je brengt ze ook in contact met elkaar. Dat schept een bepaalde band. Het stelt ons natuurlijk ook meteen in staat om die CDO's mee te nemen in bijvoorbeeld de Europese en nationale context. En in onze kennisproducten en hoe ze daar hun profijt mee kunnen doen.” 

Die verbinding is ook in de andere activiteiten terug te zien, zoals de aanpak van knelpunten rond gegevensdeling. Het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) heeft een knelpuntenbrief met 79 knelpunten aan de Tweede Kamer gestuurd.  JenV werkt aan die knelpunten met een eigen Taskforce en de IBDS probeert de grondoorzaken achter de knelpunten te achterhalen. “Een brede maatschappelijke opgave kun je alleen oplossen met elkaar, door echt de krachten te bundelen.” 

We wensen jullie veel leesplezier toe met deze zomereditie en een hele fijne zomer!