Tekst Loïs Diallo
Foto Olthof en Oliekan door Jeroen Bouman; Theans eigen foto

Je wilt jouw organisatie systematisch en succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie. Dan is een doordachte datastrategie nodig. Maar hoe ontwikkel je zo’n strategie? Dat vroegen we aan een aantal CDO’s bij verschillende overheden.  

Wieneke Olthof bij gemeente Zevenaar
Wieneke Olthof

Van datastrategie naar datagedreven werken

Een heldere visie, concrete doelen, continue opleiding en draagvlak zijn een must. Niet alleen bij grote overheidsorganisaties, maar ook bij kleinere gemeenten. Maar hoe begin je en wat zijn reële doelen? De datagedreven aanpak van adviseur Wet open overheid en datasturing Wieneke Olthof in de gemeente Zevenaar geeft handvatten.  

Olthof startte met de datavolwassenheid van de organisatie in beeld brengen. Een nulmeting. Dat maakte de benodigde cultuurverandering goed inzichtelijk: van databewustzijn naar datavaardig. Medewerkers, beleidsadviseurs en managers moeten begrijpen hoe datagedreven werken hun werkzaamheden kan verbeteren en vereenvoudigen. En regelmatige trainingen en kennissessies om de datageletterdheid te verhogen.  

Hoe Olthof medewerkers en het managementteam gedurende het hele proces betrekt en met haar datastrategie optimaal aansluit bij de organisatie is erg leerzaam voor collega’s.  

Lees het interview Van datastrategie naar datagedreven werken in de gemeente in Zevenaar in de Kennisbank (RealisatieIBDS.nl) 

Marcel Thaens
Marcel Thaens

Waardengedreven digitaal transformeren

De Provincie Noord-Brabant wil datagedreven werken om publieke waarde te genereren. Nadrukkelijk niet digitaliseren om te digitaliseren. Lees hoe CIO Dr Marcel Thaens (provincie Noord-Brabant) technologie en samenwerking inzet om publieke diensten te moderniseren en maatschappelijke waarde te creëren.  

Thaens benadrukt het belang van samenwerking tussen afdelingen, het betrekken van eindgebruikers bij het proces, en het voortdurend meten en bijsturen van resultaten en de noodzaak van een flexibele aanpak en het investeren in digitale vaardigheden binnen de organisatie. Hij belicht de balans tussen innovatie en praktische uitvoerbaarheid in een overheidscontext. Zijn verhaal biedt inzichten die nuttig kunnen zijn voor collega’s bij andere overheden die hun organisatie willen transformeren.  

Lees het interview Waardengedreven digitaal transformeren bij provincie Noord-Brabant in de Kennisbank (RealisatieIBDS.nl) 

Ted Oliekan voor Erasmus Medisch Centrum
Ted Oliekan

Zet de mens centraal – ook als je een datastrategie ontwikkelt

De inhoud is pas goed als hij van iedereen samen is. Dus het is essentieel dat je die inhoud samen ontwikkelt, dat de mensen die er iets mee moeten zich gehoord en begrepen voelen. Alleen dan het gaat leven. Dat is de belangrijkste les van CDO Ted Oliekan (nu Erasmus Medisch centrum, voorheen Milieudienst Rijnmond DCMR).  

Lees hoe je de mens centraal kunt zetten en eindgebruikers betrekt. Leer over het belang om duidelijke doelen te definiëren, datakwaliteit te waarborgen en te investeren in vaardigheden. Oliekan adviseert een cultuur van continue verbetering en een sterke governance-structuur. Waarin flexibiliteit en samenwerking essentieel zijn voor succes. Ook oliekan geeft waardevolle lessen voor collega’s bij andere overheden die hun datastrategie willen verbeteren. 

Lees het interview Zet de mens centraal als je datastrategie ontwikkelt in de Kennisbank (RealisatieIBDS.nl)