collage van foto's van dronebeelden en een camera-auto

Hoe kunnen we de adviesfunctie versterken?

In de Rapportage Rode Draden 2023 presenteert de Adviesfunctie verantwoord datagebruik haar conclusies en vier aanbevelingen. Doel: de kwaliteit van adviezen verbeteren, de adviesfunctie binnen de overheid versterken én een grotere impact realiseren in de beleidsvorming en uitvoering. 

De rode draden in het kort:  

 • Om sneller tot de juiste onderzoeksvraag te komen, moeten vragen duidelijker gesteld worden.  
 • De adviesfunctie moet niet alleen adviseren, maar ook vaak voorkomende problemen signaleren.  
 • Het is zinvol als de adviesfunctie de samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties faciliteert en meekijkt bij de opvolging van adviezen. 

Meer weten? 

Lees de Rapportage Rode Draden 2023 van de Adviesfunctie verantwoord datagebruik (RealisatieIBDS.nl)

AI gegenereerd beeld van Europese stelsels

Blog | Wat zijn Europese data spaces en hoe past het FDS erin?

Europese ontwikkelingen worden steeds meer bepalender als het gaat om digitalisering en data. De EU-datastrategie speelt een cruciale rol. Timo Bravo Rebolledo (sr adviseur ICTU/IBDS) zal regelmatig blogs publiceren over wat de Europese datastrategie betekent voor de IBDS en het FDS.

Timo’s eerste blog behandelt de Europese data spaces: wat zijn data spaces eigenlijk? En waarom zijn Europese data spaces belangrijk voor het FDS? 

Lees de blog Europese data spaces en het Federatief Datastelsel (RealisatieIBDS.nl)

AI gegenereerd beeld van federatief datastelsel

Vragen en antwoorden over (de ontwikkeling van) het Federatief Datastelsel

Samen met stakeholders ontwikkelen we het Federatief Datastelsel (FDS), het dataecosysteem van de Nederlandse overheid. Het FDS help bij het eenvoudig en verantwoord datadelen. Ben je benieuwd wat het FDS inhoudt en waarom het wordt ontwikkeld? Bezoek dan de vernieuwde FDS-pagina op de IBDS-website

Wil je de ontwikkelingen van het FDS actief volgen, word dan lid van de FDS-groep. Daarin houden we je op de hoogte van de ontwikkeling van het FDS. We plaatsen regelmatig updates, je kunt er vragen stellen, een reactie achterlaten en ervaringen delen over het FDS. 

ingang van locatie IBDS-café

1 oktober: IBDS Café 'Aan de slag met datagedreven samenwerken'

Om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, is data binnen de overheid onmisbaar. Voor beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. Hoe kun je goed (interbestuurlijk) samenwerken rondom data-opgaven? Aan de hand van theorie én vooral praktijk kijken we hoe we datagedreven samenwerken kunnen versterken.

Programma:

 • Samenwerking en datavraag in de beleidscyclus
  Interbestuurlijke samenwerking komt voor (of is wenselijk) in elke fase in het beleidsproces. Welke samenwerkvorm is geschikt? Dat hangt af van het doel en het beoogde eindproduct. We relateren de doelen aan de beleidscyclus. Ook de datavraag verschilt per fase in het beleidsproces.
 • Organiseren van interbestuurlijke samenwerking
  Er zijn vele vormen van samenwerking. Een vorm is de ISIP. Dit staat voor Interbestuurlijke Samenwerking voor de Informatiepositie. Afgelopen jaar is ervaring opgedaan met de ISIP Wonen waarin zowel gemeenten, provincies als Rijk zijn vertegenwoordigd als datapartijen.
 • Vraagarticulatie
  Bij een interbestuurlijke samenwerking is het belangrijk de vraag scherp te krijgen. Hoe zorg je ervoor dat je met verschillende partijen een gedeeld beeld krijgt over een casus? Een praktisch instrument dat hierbij kan helpen, is de DatCan, een datagedreven innovatiecanvas voor de publieke sector (geïnspireerd door het business model canvas). Het helpt bij het definiëren van het waarom, wat en hoe van dataprojecten, bevordert gedeeld begrip en multidisciplinaire samenwerking. Tijdens het IBDS Café laten we zien hoe de DatCan in de praktijk is toegepast en hoe dit bijdraagt aan de interbestuurlijke samenwerking.

Praktische informatie

 • Locatie: KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
 • Inloop vanaf 13.30 uur
 • Aanvang 14.00
 • Vanaf 16.30: netwerkborrel

Programma en aanmelden?

Kijk op IBDS Café: Aan de slag met datagedreven samenwerken (RealisatieIBDS.nl)

Save the date: 11 december IBDS Stelseldag 2024

In december organiseren we weer een IBDS-Stelseldag. Een jaarlijks congres met onze partners om te markeren waar we staan en hoe we de volgende stappen kunnen zetten. Je kunt je nu al aanmelden. Het programma wordt de komende maanden verder ingevuld.

Tijdens de IBDS-Stelseldag is er ook gelegenheid het Fieldlab te bezoeken dat gelijktijdig wordt georganiseerd.

En, heb je een onderwerp waarvan je denkt dat het niet mag ontbreken? Meld het ons en wij stellen het voor aan de programmacommissie.

Voor wie?

Het congresprogramma richt zich op beleidsadviseurs, strategisch adviseurs, programmamanagers, informatie-architecten en chief data officers (CDO’s) binnen de digitale overheid.

Aanmelden? 

Meld je alvast aan op RealisatieIBDS.nl/stelseldag