DataTalks: samen verantwoord datagedreven werken aan grote maatschappelijke opgaven

Op 7 februari vond, op initiatief van de Provincie Noord-Brabant een DataTalks plaats.

Tijdens de DataTalks agendeert de Provincie allerhande onderwerpen die werken met data binnen de provincie verder helpen. Deze speciale editie onder leiding van Marcel Thaens (CIO Provincie Noord-Brabant) ging over de vraag hoe data kan helpen om maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, wonen, stikstof, circulaire economie en landbouw, op te lossen. Hoe werken we samen met de verschillende bestuurslagen, wat is de rol van provincies als middenbestuur en wat kan de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) daarin betekenen? Jan van Ginkel, (provincie Zuid-Holland), Marten Tilstra (IPO), Tim Faber (IBDS) en Marja Exterkate (VIVET) schoven aan. 

Lees het verslag van de Datatalks op RealisatieIBDS

ingang van locatie IBDS-café
Het IBDS Café was dit keer in Vogelfrei in Utrecht, een creatieve broedplaats

IBDS Café: ‘maak werk van gegevensuitwisseling’ 

Op 30 maart was het tweede IBDS Café. Met oproep 5 van de Staat van de Uitvoering als vertrekpunt: ‘Breng gegevensuitwisseling tussen publieke dienstverleners nu echt op gang.’ Die oproep raakt direct aan de ambities van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS).  

Op de agenda stond onder andere een pilot van de SVB en UWV rondom ‘niet gebruik’ van de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). In deze pilot maken de partijen gebruik van zogenaamde Multi Party Computation (MPC) technologie. Wat kunnen we hiervan leren of opschalen. En hoe kijken we naar dit soort privacy enhancing technologies in relatie tot het federatief datastelsel?  

Aansluitend gingen Ronald Slomp, programmamanager Federatief datastelsel bij BZK en Kees Verhoeven (Bureau Digitale Zaken) in gesprek met de zaal onder leiding van Jody van Diemen van Bureau &MAES.  

Lees het verslag van het IBDS Café op RealisatieIBDS.

Jody van Diemen en Tim Faber tijdens IBDS Café
V.l.n.r. Jody van Diemen en Tim Faber

Aankomende evenementen 

  • 20 april: Dag van de Digitale Provincie 
  • 22 juni: Dag van de Publieke Dienstverlening 
  • 23 november: Save the date! Reserveert u deze dag in uw agenda voor de Interbestuurlijke Datastrategie? We organiseren dan een vervolg op de geslaagde Stelseldag van vorig jaar. Dat doen we graag samen met alle overheidspartners en met uitbreiding van het aanbod sessies en workshops. Meer informatie volgt z.s.m. 
Siwert de Groot, Jody van Diemen en Johan Posseth tijdens IBDS Café
V.l.n.r. Siwert de Groot, Jody van Diemen en Johan Posseth