Datanieuwsbrief van de IBDS

Op 9 mei verscheen de eerste Datanieuwsbrief van de Interbestuurlijke Datastrategie. Het is de opvolger van het Data en AI nieuws dat door Betty Feenstra werd verzonden. Het heeft het karakter van een knipselkrant met een selectie van het laatste nationale en internationale nieuws, evenals updates over relevante beleidsontwikkelingen. We delen ook interessante instrumenten, podcasts, video's en boeken die in de media zijn besproken. De tweede Datanieuwsbrief verscheen op 6 juni.  

Abonneren? Ga naar RealisatieIBDS.nl 

laptop met op scherm datanieuwsbrief van de IBDS #2
Tweede Datanieuwsbrief van de IBDS

Terugblik Dag van de Publieke Dienstverlening op 22 juni 2023

Tijdens de Dag van de Publieke Dienstverlening op 22 juni organiseerden Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie, en Kees Verhoeven, namens de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) een mini-datadialoog over verantwoord datagebruik.

Lees het artikel 'Maak werk van gegevensuitwisseling; hoe wegen we publieke waarden daarin'? op RealisatieIBDS.nl.

Kees Verhoeven voor groep mensen tijdens Datadialoog
Dag van de publieke dienstverlening

13 september: iBestuur Congres

Op 13 september aanstaande is het iBestuur Congres in de Fokker Terminal in Den Haag. In samenwerking met de Staat van de Uitvoering organiseert het programma Realisatie IBDS een sessie op het iBestuur Congres.

'Naar proactieve dienstverlening door verantwoord datagebruik; maar hoe?' 

Proactieve dienstverlening gebaseerd op verantwoord datagebruik door de overheid. We kunnen het ons allemaal verbeelden. Toch zijn er in de praktijk de nodige struikelblokken: juridisch, ethische en technologische. Hoe maken we het eenvoudiger voor burgers? Wat kunnen we leren van onze zuiderburen? En hoe kunnen we dit in Nederland vormgeven?

Mark Vermeer
Mark Vermeer

“Als de overheid beschikbare data slimmer gebruikt, is dat de volgende stap”

Mark Vermeer is directeur Digitale Overheid bij het ministerie van BZK. In een interview over de uitdagingen in WaU-verband gaat hij in op de rol van data voor overheidsdienstverlening. "In toenemende mate willen we toe naar proactieve dienstverlening, dus dat men gewoon krijgt waar men recht op heeft, zonder nog langer een aanvraag te hoeven doen. Als de overheid de beschikbare data slimmer gebruikt, is dat de volgende stap."

De kracht van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) is volgens hem de interbestuurlijke samenwerking. "Die is ook nodig in de transformatie naar datavolwassenheid. De grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan vergt datadeling over organisaties, domeinen en sectoren heen. Daarvoor werken we vanuit de IBDS ook aan een federatief datastelsel met afspraken en standaarden en voorzieningen zodat data ook echt kan stromen. Wij bieden dus inkadering, standaarden en voorbeelden.”p de relatie met de Interbestuurlijke Datastrategie."

Lees het interview op de website van Werk aan Uitvoering (WaU). 

Save the date: 23-11-23

De geslaagde Stelseldag van vorig jaar krijgt een vervolg. Vanuit de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) organiseren we dit jaar een hele dag, samen met overheidspartners

Samen aan de slag 

Vorig jaar werkten we vanuit 3 sporen aan bouwstenen voor het Federatief Datastelsel. Dit jaar verbreden we dit thema tot de vraag: hoe komen we tot een betrouwbaar nationaal data-ecosysteem voor de overheid?  

Het congres vindt wederom plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. Een hele dag. Met een interessante keynote speaker. Uitbreiding van het aanbod sessies, workshops en thema’s. De opname van een podcast. En meer ruimte om elkaar te ontmoeten.  

Programma in aanbouw 

Achter de schermen werken we - interbestuurlijk - hard aan het programma. Waarbij we aandacht besteden aan alle aspecten die belangrijk zijn voor veilige en verantwoorde gegevensdeling: juridische, ethische en technische. Staatssecretaris Van Huffelen heeft toegezegd deel te nemen aan het middagprogramma.   

Voor wie? 

Het congresprogramma richt zich op beleidsadviseurs, strategisch adviseurs, programmamanagers, informatie-architecten en chief data officers binnen de digitale overheid. 

Meld u nu alvast aan.