Van woningtekort en energietransitie, tot armoede, schulden en zorg. Om maatschappelijke opgaven aan te pakken, hebben we als overheid data nodig. Toch stranden nog steeds veel dataprojecten binnen de overheid wegens onduidelijke of tegenstrijdige kaders of omdat de techniek belemmerend werkt. Hoe kunnen we dat aanpakken? Door het opzetten van een federatief datastelsel, een stelsel geoptimaliseerd voor het verantwoord gebruiken van hoogwaardige data uit verschillende databronnen. Met het huidige stelsel van basisregistraties als vertrekpunt.  

Het doel van het federatief datastelsel is om via afspraken, standaarden en voorzieningen data beschikbaar te maken voor zo breed mogelijk gebruik. Met data bij de bron als uitgangspunt en met waarborgen voor een zorgvuldige omgang met beveiliging en privacy. Maar hoe komen we van het huidige stelsel tot een wendbaar en groeiend federatief datastelsel? Die vraag stond centraal tijdens de Stelseldag van afgelopen 28 november. 

twee mensen in gesprek tijdens Stelseldag

Aanpak

Met 300 deelnemers, 3 sporen, 9 werksessies en een ontmoetingsplein werden inzichten over het stelsel uitgewisseld en de samenhang tussen nieuwe en lopende initiatieven geschetst. Van regie op gegevens, het belang van API’s zoals die van Haal Centraal en ontwikkelingen in het geo-domein. Tot de toepassing van Privacy Preserving Techniques en de impact van ‘Europa’. De Stelseldag 2022 stond geheel in het teken van de beweging naar een federatief datastelsel. 

zaal met bezoekers stelseldag

Doet u mee?

Tijdens de Stelseldag vroegen we deelnemers om input. Bijvoorbeeld op de houtskoolschets met de stelselfuncties. Of over datasets die nu nog niet worden ontsloten, maar wél worden gemist om maatschappelijke opgaven aan te pakken. We hebben alle reacties verzameld op Pleio. Vult u aan? Uw feedback is van enorme waarde. Word dus lid van de community. Zodat u kunt meedoen en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Want we staan pas aan het begin!

Meer weten over het Federatief Datastelsel?

Lees het artikel: Federatief Datastelsel: ‘Het organiseren van vertrouwen’ (Digitale Overheid). In dit achtergrondartikel vertellen Ronald Slomp (ministerie van BZK) en Steven Mekking (Kadaster) hoe beleid en uitvoering elkaar ontmoeten bij de ontwikkelingen.