Terugblik IBDS Café

Onafhankelijk gezaghebbend advies 

Begin 2022 startte de pilot Adviesfunctie Verantwoord Datagebruik. Dit jaar zijn zes use cases behandeld. Tijdens het IBDS Café presenteerden Marte van Graafeiland namens de Landsadvocaat (Pels Rijcken) en Christian Verhagen (Verdonck, Klooster & Associates) de eerste resultaten en rode draden.  

Onder leiding van gespreksvoorzitter Jody van Diemen van Bureau &Maes ontstond in debatcentrum De Balie een levendige discussie over verantwoord datagebruik en de wijze waarop een Adviesfunctie daarbij ondersteunt. 

Lees het verslag op RealisatieIBDS.Pleio.nl

Ron Roozendaal (Kwartiermaker Digitale Samenleving bij het ministerie van BZK), Nathan Ducastel (directeur Realisatie bij de VNG) en Tim Faber (programmamanager IBDS bij BZK) aan de podcast-tafel
Opname podcast de Publieke ruimte over de IBDS met v.l.n.r.: Nathan Ducastel, Ron Roozendaal en Tim Faber

Podcast de Publieke ruimte over de IBDS

Hoe kun je verantwoord werken met data bij de overheid, voor de samenleving? Met gedeelde data kun je bijvoorbeeld actief hulp aanbieden aan mensen die daar mogelijk recht op hebben. Of efficiënter werken, met camerabeelden die je toch al hebt. Maar dat mag of dat lukt niet zomaar. Wat is daarvoor nodig, wie is aan zet om dit mogelijk te maken?

Martijn Grimmius en Otto Thors duiken met hun podcast de Publieke Ruimte van het programma Werk aan uitvoering in de wereld van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), waarin alle overheden samen aan systematische afspraken werken. Ze spreken met Ron Roozendaal (Kwartiermaker Digitale Samenleving bij het ministerie van BZK), Nathan Ducastel (directeur Realisatie bij de VNG) en Tim Faber (programmamanager IBDS bij BZK).

Beluister de podcast op:

DataTalks: verantwoord datagedreven werken bij provincies

Uitdagingen stapelen zich op en worden steeds complexer: van woningbouw tot energietransitie, van stikstof tot mobiliteit. Provincies spelen een belangrijke rol in deze grote maatschappelijke opgaven. Data is daarbij onmisbaar. Want data bieden kansen om tot verrassende inzichten te komen, met partners ideeën op te doen en daarmee tot handelingsperspectief te komen. 

Hoe kan de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) de provincies helpen? En hoe werken we vanuit de IBDS samen met partners vanuit het rijk, gemeenten en waterschappen aan verantwoord datagebruik? 

U bent van harte uitgenodigd voor een (digitale) editie van DataTalks op 7 februari aanstaande, van 12.00 tot 13.30 uur

Onder voorzitterschap van Marcel Thaens (CIO Provincie Noord-Brabant) gaan in gesprek:

  • Jan van Ginkel, waarnemend provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Zuid-Holland
  • Marten Tilstra, programmamanager voor de Interprovinciale Digitale Agenda
  • Tim Faber, programmamanager IBDS bij het ministerie van BZK

Hoe doorbreken we de datasilo’s? En wat is daarvoor nodig? Denk en doe mee.

Ik meld me aan